• Μαθήματα
  • Πρόγραμμα
  • Blog
  • Τιμή
  • Πώς μοιάζουν τα μαθήματά μας;

Πολιτική απορρήτου και cookie ιστότοπου 

Στη MEMBY, έχοντας ως στρατηγικό μας στόχο τη διασφάλιση της βέλτιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να σας ενημερώσουμε για τις πρακτικές, τις επιλογές μας, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της ιστοσελίδας μας. 

1. Ποιοί είμαστε? 

Η UAB Membas (εφεξής «Memby») είναι ο επεξεργαστής δεδομένων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της ιστοσελίδας. Διεύθυνση: Sodziaus 34 myjscowość: Maceniai, T-90100 Plunge ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ e-mail: [email protected] 

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί; 

Συλλέγουμε τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, email, σχολική τάξη και την δραστηριότητα σας στην εφαρμογή app.memby.gr για λόγους βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών, και μάρκετινγκ. 

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς μόνο σε περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στη υπηρεσία μας ή να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό που διεξάγει η Memby. 

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρειαστεί για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν και σε οποιοδήποτε διάστημα 5 ετών μετά το τέλος της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας (εάν υπάρχει). 

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς: Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, αν ναι, ζητήστε μας πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους παραλήπτες τους, τον χρόνο αποθήκευσης, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, την προέλευση των δεδομένων, τη λογική οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, εάν υπάρχει. 

 

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας: Εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα συμπληρώσουμε ή να τα διορθώσουμε. Η Memby έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό σας ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, αλλά είναι υποχρεωμένος να επαληθεύσει τον ισχυρισμό σας. 

 

Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας: Μπορείτε να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας, που μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη μορφή («ψηφιακό αρχείο») και μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα λαμβάνετε σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

 Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή: Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας από την Memby βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε μια τέτοια επεξεργασία ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατό να λάβετε μερικές από τις υπηρεσίες μας. Αν συμβεί αυτό, θα σας ενημερώσουμε. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκλησή σας θα ισχύει μόνο για το μέλλον. 

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Memby να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: Εάν επιθυμείτε να σταματήσει η Woli τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

  • Αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή στην περίπτωση επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επεξεργασίας που βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας, εκτός εάν η Memby αποδείξει ότι υπάρχουν επιτακτικοί και νομικοί λόγοι για την επεξεργασία 
  • Ζητήστε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Memby, εάν η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και δεν υπάρχει νομικός λόγος για τη διατήρησή τους. 
  • Ζητήστε από την Memby να περιορίσει τη χρήση των δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους ή εάν η επεξεργασία τους είναι παράνομη αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψετε ή εάν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για σκοπούς επεξεργασίας αλλά θέλετε να τα διατηρήσετε σε χρήση για να επιδιώξει νομικές αξιώσεις ή εάν έχετε αντιταχθεί στη χρήση τους και περιμένετε επαλήθευση από την Woli ως προς το αν τα δικά σας νόμιμα συμφέροντα υπερισχύουν των δικών μας. 

Η ικανότητά σας να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Μερικές φορές, δεν θα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε με το αίτημά σας (για παράδειγμα, εάν έχουμε νόμιμο λόγο για να μην το κάνουμε ή το δικαίωμα δεν ισχύει για τις συγκεκριμένες πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς). 

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας; 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Ανά πάσα στιγμή, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Memby παραβιάζει τον GDPR, μπορείτε να υποβάλετε μια αναφορά. Στην ΕΕ, υπάρχουν εθνικές και περιφερειακές αρχές προστασίας δεδομένων. Η Memby θα λάβει όλα τα πιθανά μέτρα για να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του και θα σας ενημερώσει γραπτώς για την ικανοποίησή του ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, εάν ειδοποιηθείτε από εμάς, για άλλους δύο μήνες, εάν λάβουμε μεγάλο αριθμό και σύνθετα αιτήματα. 

7. Πολιτική cookies

Χρησιμοποιούμε «cookies» για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ο ιστότοπός μας στον υπολογιστή σας και έχει πρόσβαση κάθε φορά που επισκέπτεστε, ώστε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει. Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookie, ανατρέξτε στο άρθρο της Wikipedia σχετικά με τα cookie HTTP. 

Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους λόγους που αναφέρονται παρακάτω. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τυπικές βιομηχανικές επιλογές για την απενεργοποίηση των cookies χωρίς να απενεργοποιήσετε πλήρως τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες που προσθέτουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνιστάται να αφήνετε όλα τα cookie εάν δεν είστε σίγουροι εάν τα χρειάζεστε ή όχι σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε. 

Απενεργοποίηση Cookies

Μπλοκάρετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση όλων ή ορισμένων cookie. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να μπλοκάρετε όλα τα cookie (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookie), ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ολόκληρο ή σε μέρη του ιστότοπού μας. Αν δεν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookie, το σύστημά μας θα εκδίδει cookie μόλις επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Λάβετε υπόψη ότι τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie. Αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται συνήθως στο μενού “επιλογές” ή “προτιμήσεις” του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Για να κατανοήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να είναι χρήσιμοι. Διαφορετικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πώς χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookie 

Τα cookie επιδόσεων χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο κατά την επίσκεψή σας, χωρίς τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς. Συνήθως, αυτές οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και συγκεντρώνονται με πληροφορίες που παρακολουθούνται σε όλους τους χρήστες του ιστότοπου, για να βοηθήσουν τις εταιρείες να κατανοήσουν τα πρότυπα χρήσης των επισκεπτών, να εντοπίσουν και να διαγνώσουν προβλήματα ή σφάλματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες τους και να λάβουν καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του κοινού τους στον ιστότοπο. Αυτά τα cookie ενδέχεται να οριστούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρώτου μέρους) ή από υπηρεσίες τρίτων. Χρησιμοποιούμε cookies επιδόσεων στον ιστότοπό μας. 

 

Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας και τυχόν ρυθμίσεις που μπορείτε να διαμορφώσετε στον ιστότοπο που επισκέπτεστε (όπως ρυθμίσεις γλώσσας και ζώνης ώρας). Με αυτές τις πληροφορίες, οι ιστότοποι μπορούν να σας παρέχουν προσαρμοσμένο, βελτιωμένο ή βελτιστοποιημένο περιεχόμενο και υπηρεσίες. Αυτά τα cookie ενδέχεται να οριστούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρώτου μέρους) ή από υπηρεσία τρίτου μέρους. Χρησιμοποιούμε cookie λειτουργικότητας στον ιστότοπό μας και σε συγκεκριμένο Google Analytics (τρίτο μέρος). Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης στον ιστό για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα cookie ενδέχεται να παρακολουθούν πράγματα όπως ο χρόνος που αφιερώνετε στον ιστότοπο και οι σελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε ενδιαφέρον περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του Google Analytics. 

8. ΔΙΑΦΟΡΑ 

Εξετάζουμε τις πολιτικές απορρήτου όλων των παρόχων τρίτων μερών πριν καταχωρήσουμε τις υπηρεσίες τους για να διασφαλίσουμε ότι οι πρακτικές τους ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας. Ποτέ δεν θα συμπεριλάβουμε εν γνώσει μας υπηρεσίες τρίτων που θέτουν σε κίνδυνο ή παραβιάζουν το απόρρητο των χρηστών μας. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παρέχονται από αξιόπιστα τρίτα μέρη. Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτήν την Πολιτική προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε αλλαγές ή για άλλους λειτουργικούς, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους. Επομένως, επισκεφθείτε ξανά αυτήν την Πολιτική τακτικά για να είστε ενήμεροι. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους: Μέσω αυτού του ιστότοπου, μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Memby. Δεν έχουμε έλεγχο στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ή υποστήριξη των απόψεων που εκφράζονται μέσα σε αυτούς.